Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu MODEViEW.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jesteśmy my, czyli MODE S.A. z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Leśnej 8.

Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numer 0000393095 – nasze akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numer 0000393095 – nasze akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane identyfikacyjne: NIP: 9571029651, REGON: 220906517.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
- napisz na adres mailowy: office@mode360.eu
- zadzwoń na numer: +48 58 739 64 40

2. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy?

W związku z tym, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy różne funkcje, to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o rożną podstawę prawną oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikat, pogrupowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

Założenie konta i uwierzytelnianie w serwisie

Cel przetwarzania: W celu zawarcia umowy o świadczenie usług przetwarzamy Twoje dane podane formularzu rejestracyjnych (adres e-mail i wybrane przez Ciebie hasło). Jeżeli rejestrujesz się do serwisu za pomocą zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. Facebook Connect czy Google+) to zbieramy także Twoje imię i nazwisko.

Podstawa prawna: Niezbędność do zawarcia umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: Przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania poprawności jej wykonywania – okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie zawrzemy umowy o świadczenie usług.

Świadczenie usługi MODEViEW

Cel przetwarzania: W celu świadczenia usługi ModeView przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie przy okazji korzystania z usługi, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z warunkami korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w określonych przypadkach może być również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
- ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;
- rozpatrywaniu skargi i wniosków oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania w celu poprawy funkcjonalności naszych usług oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami;
- dokonywaniu oceny Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Okres przechowywania: Przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania poprawności jej wykonywania – okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będzie mógł w pełni wykorzystywać możliwości oferowanej przez nas usługi.

Marketing naszych usług.

Cel przetwarzania:Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Chcąc dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza naszym serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszej komunikatów marketingowych na innych stronach internetowych z wykorzystaniem informacji o Twojej aktywności w naszym serwisie.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych usług.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas prowadzenia marketingu, nie dłużej jednak niż przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na Twoim urządzeniach plików cookies lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Statystyka korzystania z serwisu, ułatwienie korzystania z serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Cel przetwarzania: Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie, takie jak: wykorzystywane funkcje, odwiedzane podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego, które to dane są rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies.

Dane te przetwarzamy w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu opisanego poniżej.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonowania naszego serwisu, ułatwieniu korzystania z serwisu oraz zapewnieniu jego bezpieczeństwa informatycznego.

Okres przechowywania: Twoje dane przetwarzamy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na Twoim urządzeniach plików cookies.

3. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu, tj. usług w zakresie:
- hostingu (prywatna chmura obliczeniowa);
- mierzenia i analizy ruchu w serwisie;
- zarządzania kampaniami reklamowymi oraz mierzenia ich efektywności.

Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Irlandii. Jednakże, niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, tj. w Stanach Zjednoczonych. W takich wypadkach Twoje dane przekazujemy na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej program „Tarcza Prywatności” (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

4. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
- na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
- na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

6. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

7. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Nasz serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w serwisie. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

8. Twoje dane nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w internecie, w tym w naszym serwisie.

Używamy różnych plików cookies – różnią się one od siebie zarówno cyklem zycia oraz domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) oraz trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej).

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą pliki cookies dzielimy na własne (ustawiane przez serwery internetowe naszego serwisu) oraz osób trzecich (ustawiane przez serwery internetowej innych stron niż nasza).

Po co używamy plików cookies?

Plików cookies używamy w celu:
- umożliwienia Ci zalogowania się do swojego konta w serwisie, dostępu do usług przeznaczonych dla zalogowanych użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji w serwisie bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania;
- ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania przez Ciebie z naszego sewisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
- liczenia wizyt w naszym serwisie, ich długości, określenia jakie jego funkcje lub części były najchętniej wykorzystywane lub odwiedzane, co pozwala nam podejmować racjonalne decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania naszego serwisu;
- prowadzenia kampanii marketingowych poprzez dotarcie do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasz serwis.

Czy możesz zarządzać plikami cookies?

Tak. Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Musisz jedna wiedzieć, że zmiana ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z naszego serwisu i oferowanej w jego ramach usługi.